Guvernanța programului ”European Youth Village/Satul European de Tineret” este formată din Asociatia Pentru Dezvoltare Activa și Go Free - Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile.


Programul ”European Youth Village/Satul European de Tineret” a luat ființă în cadrul proiectului pilot „National Youth Village – România”, implementatat de Asociatia Pentru Dezvoltare Activa în parteneriat cu Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Asociația Curba de Cultură și Asociatia pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere DEIS. Proiectul ”National Youth Village – România” s-a desfășurat în perioada 1 februarie 2018 – 30 septembrie 2019.

În prezent, Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile împreună cu Primăria Comunei Aroneanu din Județul Iași și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu implementează proiectul „European Youth Village”, prin care urmărim atât extinderea programului la nivel european, dar și elaborarea Cartei Albe a tinerilor din mediul rural din Romania.

Ambele proiecte au fost finanțate de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 3 – Dialog structurat.

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA

GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

Asociația Curba de Cultură

Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere DEIS

Asociația pentru Dezvoltare Activă

Coordonatorul local din #Sascut2019 și inițiatorul proiectului European Youth Village (National Youth Village – Romania), Asociatia Pentru Dezvoltare Activa ADA este o organizație nonguvernamentală din Bacău care urmărește inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții pentru consilidarea unei societăți responsabile și active. Încă din 2012, ADA și-a asumat misiunea de a facilita dialogul structurat dintre tineri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea unui parteneriat sustenabil pentru susținerea sectorului de tineret, atât la nivel local, dar și la nivel național și internațional, fiind considerată una dintre cele mai active organizații din județul Bacău.

GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

Coordonatorul local din #Sînpaul2019, Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile este una din cele 9 organizații membre în Comitetul Național Coordonator al Campaniei No Hate Speech în România, desfășurând activități care urmăresc promovarea respectului pentru diversitate, drepturile omului și combaterea discursului ofensator, discriminatoriu și instigator la ură din spațiul public românesc. Go Free desfășoară activități în comunități defavorizate, multietnice, din zone rurale sau periferii urbane și are experiență în lucrul cu tineri de diferite etnii.

Asociația Curba de Cultură

Coordonatorul local din #Izvoarele2019, Curba de Cultură este un răspuns la nevoia identificată a tinerilor din Izvoarele de a avea un spațiu sigur și securizat, dedicat lor, pentru socializare. Curba de Cultură oferă oportunități de învățare și dezvoltare a competențelor personale și profesionale tinerilor, aduce tinerii în prim plan în comunitatea locală, construiește o comunitate prietenoasă cu tinerii și, împreună cu ei, creează o comunitate în care tinerilor le-ar plăcea să revină să locuiască și să lucreze.

Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere DEIS

Coordonatorul local din #CopalnicMănăștur2019, Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – Asociatia DEIS, este o asociaţie non-guvernamentală din Baia Mare, înfiinţată cu scopul de a facilita accesul tinerilor la educaţie non-formală şi de a promova cetăţenia activă ca bază pentru dezvoltarea societăţii civile şi implicarea tinerilor în procesul democratic și în viața comunității. Prin proiectele pe care le desfășoară, Asociația D.E.I.S. contribuire la dezvoltarea şi formarea tinerilor pe plan personal şi profesional, promovarea diversităţii cuturale și a valorilor europene, încurajarea voluntariatului.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformaretineret și sport în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.