Guvernanța programului ”European Youth Village/Satul European de Tineret” este formată din Asociatia pentru Dezvoltare Activa și Go Free - Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile.

Asociația pentru Dezvoltare Activă s-a înființat în aprilie 2012 și urmărește inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții pentru consolidarea unei societăți responsabile și active sub aspect cultural, educațional, social și ecologic. Viziunea noastră este că PARTICIPAREA înseamnă a avea dreptul, mijloacele, resursele, spațiul, oportunitatea și, acolo unde este necesar, sprijinul, pentru a influența deciziile și pentru a contribui la construirea unei societăți mai bune. De aceea, ne-am asumat să creăm o „cultură a participării”, în care vocile si punctele de vedere ale tinerilor (mai ales a acelor tineri din grupurile vulnerabile) și ale organizațiilor de și pentru tineret sunt luate în considerare.

La ADA credem cu tărie că tinerii sunt prezentul, iar dezvoltarea și implicarea lor trebuie să devină o prioritate pe agenda publică. De asemenea, credem că tinerii pot schimba lumea dacă sunt lăsați și sprijiniți să facă asta. De aceea, toate proiectele noastre au în centrul lor tinerii și indiferent de temele și subiectele abordate, prin proiectele noastre am urmărit să împuternicim tinerii și să îi echipăm cu competențele și instrumentele necesare pentru a participa activ în viața comunității. De asemenea, ne-am asumat să îi sprijinim în mod special pe acei tineri a căror participare în comunitate este mai dificilă din cauza dificultăților și provocărilor cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile este o organizație nonprofit, înființată în ianuarie 2012, cu sediul în Cluj-Napoca, care urmărește să crească nivelul de cultură, educație și democrație în rândul societății civile din România. În acest sens, Go Free creează contexte și oportunități pentru implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității lor, încurajează susținerea principiilor și valorilor democratice și contribuie la crearea unui cadru pentru facilitarea unei educații de calitate, sprijinirea minorităților și promovarea justiției sociale, a diversității și a dialogului intercultural etc. Go Free și-a asumat constant, în practică, promovarea și respectarea drepturilor omului, având experiență în lucrul cu tinerii din mediul urban și rural, în special cu tinerii cu oportunități reduse sau care provin din comunități vulnerabile.

Prin activitățile sale, Go Free urmărește să dezvolte o cultură a solidarității și să faciliteze dialogul responsabil în spațiul public. O preocupare constantă este mobilizarea și împuternicirea tinerilor de a se implica în schimbarea comunității din care fac parte, încurajarea activismul civic, apărarea valorilor democratice/europene, combaterea discursului instigator la ură și creșterea interacțiunii dintre tineri și autoritățile publice.

Ce face Guvernanța programului European Youth Village?

Coordonează procesul de selecție a comunelor ce primesc titlul de „Sat European de Tineret”. Guvernanța stabilește, împreună cu juriul, acordarea titlului de Sat European de Tineret, în urma unui amplu proces de candidatură a grupurilor informale de tineri ce își doresc să ducă titlul în comuna lor. Pe parcursul procesului de selecție, dar și după, Guvernanța oferă sprijin, consultanță, mentorat și formare reprezentanților tinerilor din mediul rural ce doresc să candideze pentru titlul de Sat European de Tineret sau sunt implicați în implementarea programului la nivel local – din comunele care primesc titlul.

Elaborează, coordonează și implementează planul de dezvoltare strategică a programului European Youth Village și a componentelor sale:

Inițiază, dezvoltă și implementează programe de formare pentru tinerii din mediul rural și pentru cei care lucrează în mod direct și la firul ierbii cu tinerii.

Contribuie la îmbunătățirea cadrului de politici publice ce au în vedere tinerii din mediul rural și sectorul de tineret.

Proiecte dezvoltate sub umbrela programului European Youth Village

Programul ”European Youth Village/Satul European de Tineret” a luat ființă în cadrul proiectului pilot „National Youth Village – România”, implementatat de Asociatia Pentru Dezvoltare Activa în parteneriat cu Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Asociația Curba de Cultură și Asociatia pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere DEIS. Proiectul ”National Youth Village – România” s-a desfășurat în perioada 1 februarie 2018 – 30 septembrie 2019.

ADA și Go Free s-au implicat împreună în dezvoltarea comunității de tineri din mediul rural, dincolo de proiectul pilot, existând un interes real și asumat de a extinde programului dincolo de cele patru comunități rurale unde programul a fost pilotat, și de a-l transforma într-un program național de organizare comunitară a tinerilor din mediul rural. Acest lucru a presupun deplasări în satele tinerilor, timp petrecut cu tinerii din rural și construirea unei relații de încredere, efort în a înțelege modul în care putem crește participarea tinerilor din sate, dar și o motivație comună a membrilor celor două organizații de a dezvolta comunități autonome de tineri în satele din România.

Din 2019, Guvernanța a desfășurat alte proiecte finanțate prin diferite programe, prin care am asigurat sustenabilitatea acestuia și am dezvoltat cele șase componente ale sale.

2019-2020

Solidar în Sascut 2019 - Satul European de Tineret

Proiectul ”Solidar în Sascut 2019 – Satul European de Tineret”, coordonat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă, s-a născut la inițiativa tinerilor voluntari din cadrul programului #Sascut2019 – Sat European de Tineret, majoritatea tineri din mediul rural, care și-au dorit să dezvolte oportunități de implicare si dezvoltare, contexte de învățare și evenimente culturale pentru ceilalți tineri din comunitatea lor. Astfel, proiectul a însemnat peste 70 de voluntari implicați, peste 10000 de ore de voluntariat, peste 70 de evenimente, activități sau workshopuri, la care au participat peste 5000 de oameni. Povestea „Solidar în Sascut 2019 – Satul European de Tineret”, cu toate activitățile realizate de către tineri, poate fi găsită aici.

Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate.

Sînpaul - Un sat pentru tineri

Proiectul ”Sînpaul – Un sat pentru tineri” a fost coordonat de Asociația Go Free și finanțat prin programul Corpul European de Solidaritate. Prin acest proiect, grupul de inițiativă și-a propus să diversifice oportunitățile de implicare pentru tinerii din comuna Sînpaul și să promoveze voluntariatul în mediul rural. Activitățile planificate pentru perioada septembrie 2019-august 2020 au dus la atragerea tinerilor spre lectură și la activarea Bibliotecii din comună, cât și la dezvoltarea și implementarea unui plan de promovare pentru muzeul etnografic creat de localnici și la promovarea muzeului privat de radio din Sînpaul.

Având la bază experiența de organizare comunitară a tinerilor din grupul de inițiativă, acumulată în cadrul proiectului “European Youth Village”, dar și experiența ca jurnaliști comunitari, proiectul “Sînpaul – Un Sat pentru tineri!” și-a propus să dezvolte și să implementeze un model de dezvoltare comunitară prin mobilizarea și implicarea tinerilor din comună, alături de autoritățile locale, reprezentanți ai mediului de afaceri din comună, cât și membri ai comunității care dețin sau administrează resurse care au valoare culturală sau educațională.

2021-2022

European Youth Village

Proiectul „European Youth Village” a fost finanțat prin programul Erasmus+ (Acțiunea cheie 3 – Dialog pentru tineri) și a fost implementat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, în parteneriat cu Primăria Comunei Aroneanu din județul Iași și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu. Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022. Proiectul a urmărit să contribuie strategic la rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii din mediul rural din România și a avut trei componente strategice: (1) Consolidarea programului European Youth Village și a capacității acestuia de a împuternici tinerii din mediul rural din comunități noi (în cadrul proiectului am organizat selecția comunelor care au purtat titlul de Sat European de Tineret în 2021 și 2022); (2) Îmbunătățirea cadrului de politici publice în domeniul tineretului prin identificarea și abordarea strategică a problemelor și nevoilor tinerilor din mediul rural în cadrul Cartei Albe a Tinerilor din Mediul Rural, un document strategic care setează prioritățile tinerilor din mediul rural și prin care ne dorim să influențăm deciziile publice la nivel local, județean, național și european; (3) Conectarea tinerilor din mediul rural unii la ceilalți (în cadrul Rețelei informale a Tinerilor din Mediul Rural – Rețeaua RITM), la programul European Youth Village, la comunitățile lor și la factorii de decizie din România – în cadrul Summitului Tinerilor din Mediul Rural din 2021. De asemenea, în cadrul proiectului, la invitația Comisiei Europene, echipa European Youth Village s-a deplasat la Bruxelles, unde ne-am întâlnit cu Isidro Laso (Expert de cabinet la Comisia de inovare, cercetare, educație, cultură și tineret) și Marta Touykova (Coordonatoare a sectorului Politicilor de tineret, Outreach și DiscoverEU) pentru a discuta despre extinderea programului European Youth Village la nivel european și organizarea Summitului European al Tinerilor din Mediul Rural în 2023.
2022-2023

European Youth Village - Dezvoltăm împreună comunități autonome de tineri în mediul rural

Proiectul „European Youth Village – Dezvoltăm împreună comunități autonome de tineri în mediul rural” a fost finanțat prin programul Erasmus+ (Proiect de participare a tinerilor) și a fost implementat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile în perioada 1 ianuarie 2022 – 28 februarie 2023. Proiectul a cuprins seria de șase evenimente regionale „Rural Youth Connect” prin care am conectat tinerii din mediul rural la programul European Youth Village, procesul de selecție a Satelor Europene de Tineret 2023 și Gala Tinerilor din Mediul Rural.

Proiectul a împuternicit tinerii din mediul rural și i-a echipat cu competențele necesare pentru a dezvolta comunități autonome de tineri în mediul rural, pentru a identifica și monitoriza, din poziția de watchdog, problemele ce îi afectează în mod direct și de a acționa, folosind instrumente democratice de influențare a deciziilor publice, la nivel local, regional și național. Tinerii care au participat în activitățile proiectului s-au simțit mai motivați să se implice în comunitățile lor și să contribuie la dezvoltarea de oportunități pentru ceilalți tineri.

European Youth Village - Un program de referință pentru dezvoltarea sectorului de tineret din mediul rural

Proiectul European Youth Village – Un program de referință pentru dezvoltarea sectorului de tineret din mediul ruraleste derulat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă, în parteneriat cu Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile și beneficiază de o finanțare în valoare de 149888.20 EUR, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul se desfășoară în perioada 1 februarie 2022 – 31 octombrie 2023.

Scopul proiectului este să consolideze capacitatea programului European Youth Village de a deveni un program de referință pentru dezvoltarea sectorului de tineret din mediul rural și de a contribui strategic la schimbări sistemice care să vină în sprijinul tinerilor și întregului ecosistem de tineret din mediul rural din România prin coalizarea sectorului, influențarea și monitorizarea politicilor publice și diversificarea oportunităților, resurselor și instrumentelor de sprijin pentru organizații și tineri. În cadrul proiectului, în luna august 2022, am organizat Summitul Tinerilor din Mediul Rural. De asemenea, în cadrul proiectului, am consolidat Rețeaua RITM, am dezvoltat Platforma NGO Rural și am elaborat strategia de dezvoltare organizațională a programului European Youth Village. Descoperă celelalte activități aici. 

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

2023-2024

European Youth Village - Upgrade la participare #înRITMrural

Proiectul „European Youth Village – Upgrade la participare #înRITMrural” este finanțat prin programul Erasmus+ (proiecte de participare a tinerilor) și este implementat de către ADA și Go Free în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023. Proiectul cuprinde procesul de selecție a Satelor Europene de Tineret 2023 și urmărește să consolideze capacitatea Guvernanței programului European Youth Village de a contribui (1) la dezvoltarea strategică a sectorului de tineret din mediul rural din România și Europa și (2) la dezvoltarea de oportunități pentru tinerii din mediul rural, în mediul rural, prin extinderea planului de intervenție al Programului către alte minim 6 comune din România. conectarea directă la Program a unui număr de peste 160 de tineri și decidenți și continuarea acțiunilor de advocacy la nivel european.

RITM UP

Proiectul „RITM UP” este finanțat prin programul Erasmus+ (proiecte de participare a tinerilor) și este implementat de către Go Free și ADA în perioada 1 februarie 2023 – 30 aprilie 2024. Proiectul urmărește să consolideze Rețeaua Informală a Tinerilor din Mediul Rural și capacitatea membrilor săi de a reprezenta tinerii din mediul rural în raport cu autoritățile publice din România, atât la nivel local, județean și regional, dar și la nivel național. Astfel, activitățile din cadrul proiectului au fost planificate în așa manieră încât să contribuie pas cu pas la (1) dezvoltarea strategică a Rețelei RITM din punct de vedere al modului efectiv în care rețeaua funcționează și reușește să influențeze deciziile autorităților publice din România, la nivel local, județean, regional și național și (2) la crearea contextelor necesare pentru ca rețeaua să crească și să funcționeze. De asemenea, în cadrul proiectului vom organiza ZIUA NAȚIONALĂ A TINERILOR DIN MEDIUL RURAL.