Guvernanța programului ”European Youth Village/Satul European de Tineret” este formată din Asociatia Pentru Dezvoltare Activa și Go Free - Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile.

Programul ”European Youth Village/Satul European de Tineret” a luat ființă în cadrul proiectului pilot „National Youth Village – România”, implementatat de Asociatia Pentru Dezvoltare Activa în parteneriat cu Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Asociația Curba de Cultură și Asociatia pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere DEIS. Proiectul ”National Youth Village – România” s-a desfășurat în perioada 1 februarie 2018 – 30 septembrie 2019.

În prezent, Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile în parteneriat cu Primăria Comunei Aroneanu din Județul Iași și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu implementează proiectul „European Youth Village”, prin care urmărim atât extinderea programului la nivel european, dar și elaborarea Cartei Albe a tinerilor din mediul rural din Romania.

Ambele proiecte au fost finanțate de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 3 – Dialog structurat.

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA

GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

Asociația pentru Dezvoltare Activă

Coordonatorul local din #Sascut2019 și inițiatorul proiectului European Youth Village (National Youth Village – Romania), Asociatia Pentru Dezvoltare Activa ADA este o organizație nonguvernamentală din Bacău care urmărește inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții pentru consilidarea unei societăți responsabile și active. Încă din 2012, ADA și-a asumat misiunea de a facilita dialogul structurat dintre tineri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea unui parteneriat sustenabil pentru susținerea sectorului de tineret, atât la nivel local, dar și la nivel național și internațional, fiind considerată una dintre cele mai active organizații din județul Bacău.

GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile este o organizatie nonprofit din Cluj-Napoca, înființată în ianuarie 2012, cu misiunea de a crește nivelul de cultură, educație și democrație în randul societății civile din România. Go Free lucrează în special cu tineri, desfășoară activități în comunități multietnice, atât din zone urbane și rurale, prin care urmărește dezvoltarea unei culturi a solidarității, promovarea respectului pentru diversitate, drepturile omului și combaterea discursului ofensator, discriminatoriu și instigator la ură din spațiul public din România.Alături de ADA, formează în prezent Guvernanța programului European Youth Village.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformaretineret și sport în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.